کنترلرهای BMS لایه تجهیزات و لایه ارتباطات

کنترلرهای سیستم هوشمندسازی ساختمان BMS

 

  • کنترلرهای اصلی لایه تجهیزات

کنترلرهای اصلی لایه تجهیزات ، کنترلرهای قابل برنامه ریزی هستند که با تعداد متنوعی از ورودی ها یا خروجی های دیجیتال ، آنالوگ یا رله در دسترس هستند . در این میان ، کنترلرها انتخابهای ایده آلی برای اجزاء اصلی و بزرگ سیستم تهویه مطبوع ، مانند واحدهای هواساز ، بویلرها ، سیستم های روشنائی و … هستند .

  • کنترلرهای لایه ارتباطات

کنترلرهای این لایه وظیفه ارتباط بین کنترلرهای لایه تجهیزات و سطح مدیریت را بعهده دارد که از طریق پورت های سریال میتوانند شبکه هایی با پروتکل های متعارف Ethernet ، BACnet ، … را پوشش دهند . این کنترلرها امکان ارتباط با سیستم های دیگر همچون میترینگ ، اعلام و اطفاء حریق ، اتوماسیون خانگی و … را دارند که تحت پروتکل های مختلفی مانند M-Bus ، ModBus ، KNX و … کار میکنند .

 

کنترلر Nexus لایه شبکه 1 – Nexus Communication Controller
کنترلر Matrix لایه شبکه 2 – Matrix Communication Controller
کنترلر Unitron لایه شبکه 3 – Unitron Communication Controller
کنترلر CBX لایه تجهیزات 4 – CBX Field Controller
کنترلر Unitron لایه تجهیزات 5 – Unitron Field Controller

 

 

فهرست