نرم افزار برنامه نویسی و مونیتورینگ شبکه هوشمندسازی ساختمان

نرم افزار برنامه نویسی و مونیتورینگ شبکه هوشمندسازی ساختمان

 

  • کمپانی ABB ، مجموعه ای کامل از نرم افزارهای طراحی ، پیکربندی ، تست ، مهندسی ، راه اندازی و مونیتورینگ سیستم هوشمندسازی ساختمان را ارائه میدهد . این نرم افزارها میتوانند برای پروتکل های مختلف در شبکه مدیریت مجزا و یا تحت وب مورد استفاده قرار گیرند .

 

نرم افزار برنامه نویسی Aspect 1 – Aspect Programming Software
نرم افزار برنامه نویسی UEC 2 – UEC Programming Software

 

 

 

 

فهرست