موتور دمپر

  • موتور دمپر

  • موتور دمپرهای Danfoss برای استفاده در تنظیم و چرخش دریچه های تهویه در سیستم های گرمایش ، سرمایش و تهویه مطبوع و حتی در اتصال با سیستم های مدیریت ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند . این موتورها با ولتاژ کاری 24V یا 220V و در گستره وسیعی از گشتاورها از 3NM تا 40NM قابل ارائه میباشند .

برخی از امکانات آنها عبارتند از :

  • امکان چرخش دستی
  • انتخاب جهت چرخش بوسیله سوئیچ
  • قابلیت تنظیم زاویه چرخش از طریق محدودکننده مکانیکی
  • نشان دهنده موقعیت
  • حفاظت اضافه بار
موتور دمپر تدریجی با فنر برگشتی سایز پایین1 – AMD 213 Damper Actuator
موتور دمپر تدریجی بدون فنر2 – AMD 310 Damper Actuator
موتور دمپر تدریجی با فنر برگشتی سایز بالا3 – AMD 413 Damper Actuator
فهرست