محصولات

شیرهای بالانسینگ PICV Danfoss
تجهیزات کنترل تهویه مطبوع Danfoss
سنسورها و ترانسمیترهای تهویه مطبوع HVAC Danfoss – Greystone
سیستم هوشمندسازی ساختمان BMS Cylon – ABB
تجهیزات مدیریت پارکینگ PMS Parksol
شیر دو راهه و سه راهه کنترل هوارسان Danfoss
شیرهای بالانس دستی Danfoss
موتور دمپرها Danfoss
فهرست