شیرهای PICV بالانس و کنترل مستقل از فشار (PIBCV)

شیرهای بالانس (PICV) و کنترل مستقل از فشارPICV

شیرهای بالانس و کنترل مستقل از فشار سری AB-QM وقتی مجهز به یک موتور مناسب میشوند به یک شیر کنترلی بسیار دقیق برای متعادل کردن و محدود نمودن جریان سیال میشوند.

اصلی ترین کاربرد این شیرها عبارتند از کنترل دما با متعادل سازی اتوماتیک مقدار جریان سیال در چیلرها ، هواسازها ، فن کویل و .

دریافت اطلاعات فنی:

شیرهای بالانس و کنترل مستقل از فشار

1 – AB-QM Valves

..

فهرست