شیرهای موتوری دو و سه راهه

شیرهای موتوری دو و سه راهه

  • شیرهای موتوری 2 و 3 راهه ، شیرهای هستند که راه حل های با کیفیت و مقرون به صرفه ای را برای بسیاری از پروژه های آب و بخار ارائه میدهند .

این شیرها در محدوده DN15-300 که میتوانند با رزوه داخل یا بیرون و یا فلنچی تولید میشوند و جنس بدنه آنها از چدن یا برنج است .

شیرهای موتوری رزوه ای چدنی

1 – VRG 2-3 Way Valves
شیرهای موتوری رزوه ای برنجی 2 – VRB 2-3 Way Valves
شیرهای موتوری فن کوئلی 3 – VZL 2-3-4 Way Valves
شیرهای موتوری فلنچی 4 – VF 2-3 Way Valves
شیرهای موتوری برای بخار

5 – VFS 2 Way Valves

 

فهرست