شیرهای بالانس دستی

  • شیرهای بالانس دستی

  • شیرهای سری MSV-BD و MSV-F2 نسل جدیدی از شیرهای بالانس دستی هستند که مستقل از فشار خط ، برای بالانس جریان آب در سیستم های گرمایش و سرمایش مورد استفاده قرار میگیرند . این شیرها از سایز DN15 تا DN400 تولید میشوند که میتوانند بر حسب کاربری روی خط ورودی و یا خط برگشت نصب شوند .
شیر بالانس دستی رزوه ای سایز پایین1 – MSV-BD Valves
شیر بالانس دستی فلنچی سایز بالا2 – MSV-F2 Valves
فهرست