لوگوی وهاج صنعت انرژی

سنسورها و ترانسمیترهای تهویه مطبوع HVAC

سنسورها و ترانسمیترهای تهویه مطبوع HVAC

مانند هر سیستم کنترل دیجیتال ، سامانه هوشمندسازی ساختمان نیز علاوه بر عملگرها به سنسورها و ترانسمیترهایی نیاز دارد تا با سنجش متغیرهای گوناگونی مانند دما ، جریان ، فشار ، رطوبت و … سیستم کنترل تهویه مطبوع را تکمیل کنند .
1 – تجهیزات دما
در این زمینه ، انواع سنسورهایRTD (Pt100, Pt1000) ،(Thermistor) NTC و … بهمراه ترانسمیترها با خروجی های استاندارد برای کاربردهای گوناگون اتاقی ، کانالی ، جداری و مستغرق تولید میشوند . در صورت نیاز کلیه تجهیزات با نمایشگر محلی قابل تامین میباشند .
2 – تجهیزات یخ زدگی
ترموستات های ضدیخ زدگی بر اساس میانگین دمای اندازه گیری شده در طول مشخصی از فرآیند ، یک سوئیچ خروجی مناسب برای سیستم کنترل را فعال میکند .
3 – تجهیزات رطوبت / دما
به طور عمومی میتوان طیف گسترده ای از ترانسمیترهای رطوبت با دقت ها و کاربری های مختلف را انتخاب و بهمراه آنها از سنسورهای گوناگون دما به صورت ترکیبی استفاده نمود .
4 – تجهیزات فشار و جریان هوا / سیال
ترانسمیترهای فشار هوا ، جریان هوا و سوئیچ های هر کدام از این ترانسمیترها و نیز سوئیچ های اختلاف فشار با امکانات جانبی گوناگون میتوانند طیف کاملی از نیازهای سیستم کنترل تهویه مطبوع را پوشش دهند .

سنسورهای دمای کانالی کنترل تهویه مطبوع 
سنسورهای ضدیخ زدگی کنترل تهویه مطبوع 
سنسورهای رطوبت کنترل تهویه مطبوع 
سوئیچ های اختلاف فشار کنترل تهویه مطبوع 
سوئیچ های جریان سیال کنترل تهویه مطبوع