سنسورها و ترانسمیترهای تهویه مطبوع HVAC

مانند هر سیستم کنترل دیجیتال ، سامانه مدیریت ساختمان نیز علاوه بر عملگرها به سنسورها و ترانسمیترهایی نیاز دارد تا با سنجش  متغیرهای گوناگونی مانند دما ، جریان ، فشار ، رطوبت و …  سیستم کنترل تهویه مطبوع را  تکمیل کند ..

  • تجهیزات دما
  • در این زمینه ، انواع سنسورهایRTD (Pt100, Pt1000) ،(Thermistor)  NTC و … بهمراه ترانسمیترها با خروجی های استاندارد برای کاربردهای گوناگون اتاقی ، کانالی ، جداری و مستغرق تولید میشوند . در صورت نیاز کلیه تجهیزات با نمایشگر محلی قابل تامین میباشند .
  • تجهیزات یخ زدگی
  • ترموستات های ضدیخ زدگی بر اساس میانگین دمای اندازه گیری شده در طول مشخصی از فرآیند ، یک سوئیچ خروجی مناسب برای سیستم کنترل را فعال میکند .
  • تجهیزات رطوبت / دما
  • به طور عمومی میتوان طیف گسترده ای از ترانسمیترهای رطوبت با دقت ها و کاربری های مختلف را انتخاب و بهمراه آنها از سنسورهای گوناگون دما به صورت ترکیبی استفاده نمود .
  • تجهیزات فشار و جریان هوا / سیال
  • ترانسمیترهای فشار هوا ، جریان هوا و سوئیچ های هر کدام از این ترانسمیترها و نیز سوئیچ های اختلاف فشار با امکانات جانبی گوناگون میتوانند طیف کاملی از نیازهای سیستم کنترل تهویه مطبوع را پوشش دهند .
فهرست