راه حل کنترل دمپرها

شیرهای دو راهه و سه راهه موتوری

موتور دمپرها برای کنترل انواع دریچه های هوا در سیستم های تهویه مطبوع و سیستم های صنعتی با گشتاورهای مختلف و سیستم های کنترل مختلف به کار گرفته می شوند.

رایجترین کاربرد موتور درمپرها به شرح زیر است :

کنترل دمپر هوای تازه و دمپر هوای برگشت (Mixing Box) هواسازها و ایر واشرها.

کنترل دمپرها در سیستم های تهویه مطبوع حجم هوای متغیر (Variable Air Volume, VAV) .

کنترل دمپرهای ضد حریق در ساختمان ها و مراکز صنعتی .

سیستم های کنترل موتور دمپر ها :

موتور دمپر ها دارای یکی از سه سیستم کنترلی زیر می باشند.

1 – سیستم کنترل دو وضعیتی موتور دمپر ها (2 Position Control System) : در این سیستم موتور دمپر دارای فنر برگشت بوده و با وصل شدن جریان برق به موتور ، موتور دمپر باز شده و با قطع شدن جریان فنر به صورت اتوماتیک موتور را به حالت بسته باز می گرداند. این نوع موتور دمپر برای کنترل دمپر هایی به کار میرود که در صورت قطع جریان برق مجموعه به هر علتی دمپرها می بایستی فورا بسته شوند . به جهت مانیتورینگ وضعیت موتور دمپر برخی مدل ها دارای دو سوییچ می باشند که و ضعیت باز و بسته را اعلام می نماید. مانند : دمپر هوای تازه هواسازها برای جلوگیری از یخزدگی کویل ها در زمستان و دمپرهای ضد حریق

2 – سیستم کنترل سه وضعیتی موتور دمپر ها (3 Position Control System) : در این سیستم موتور دمپر دارای دو فاز ورودی و یک نول می باشد که از دو فاز برای چپ گرد و راست گرد بودن موتور استفاده می شود.

3 –  سیستم کنترل تدریجی موتور دمپر ها (Modulating Control System) : در این سیستم با ارسال ولتاژ ( 0(2)-10 ولت ) و یا ارسال آمپر (4 (0) – 20 میلی آمپر ) به موتور تعیین می شود که موتور دمپر را چند در صد باز کند. برای سیستم های BMS  و یا مانیتورینگ نیز ، این موتور ها دارای خروجی با همان روش ولتاژ و یا آمپر هستند تا بتوان وضعیت موتور را مانیتور نمود.

فهرست