راه حل های کنترل هوارسان

1- هواساز هوای تازه :

برای هواساز یک کلید سه وضعیتی  auto/manual/off  در نظر گرفته شده است تا سیستم را در حالت کنترل اتوماتیک ، دستی و یا خاموش قرار دهد .در وضعیت اتوماتیک ، سیستم کنترل BMS  و یا کنترلر محلی (Local Controller) فن هواساز را روشن نموده سپس با فرمان به موتور دمپر ، دمپر هوای تازه را باز می کند(در بعضی از سیستم ها ابتدا موتور دمپر را باز می کند).

با توجه به دمای هوای تازه و دمای هوای تغذیه و ست پوینت دمای اتاق ،کنترلر میزان باز یا بسته بودن شیرهای سه راهه سرمایش و گرمایش را تنظیم می کند . این سیستم همچنین قادر است با تنظیم زمان روشن شدن وخاموش شدن هواساز در ساعت های غیر اداری و یا شب ، به مقدار قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی صرفه جویی نماید . در تابستان سیستم سرمایش و در زمستان سیستم گرمایش کنترل شده و دمای مطلوب بدست خواهدآمد.

سیستم ها و تجهیزات هشدار دهنده و حفاظتی :

– سوییچ اختلاف فشار (DPS) : جهت اندازه گیری اختلاف فشار دو طرف فیلتر ها برای نمایش زمان تعویض و یا گرفتگی و هشدار پارگی تسمه فن هواساز .

– سنسور محافظت از یخ زدگی : که بعد از کویل گرم هواساز نصب شده و در هنگامی که دمای روی کویل گرم به صفر درجه سانتی گراد نزدیک شود (زمستان) ، کنترلر فن هواساز را خاموش نموده و به موتور دمپر فرمان می دهد تا دمپر هوای تازه را بسته و شیر سه راهه کویل گرم را کاملا باز می کند.

– همچنین برای دمپر هوای تازه در کلیه هواسازها از موتور دمپر با فنر برگشت استفاده می شود تا در صورت قطع برق و یا آتش سوزی دمپر به صورت خودکار بسته شود

—————————————————————————————————————————

2 – هواساز با کانال برگشت :

برای هواساز یک کلید سه وضعیتی  auto/manual/off    در نظر گرفته شده است تا سیستم را درحالت کنترل اتوماتیک ، دستی و یا خاموش قرار دهد .

در وضعیت اتوماتیک ، سیستم کنترل BMS و یا کنترلر محلی

(Local Controller) فن هواساز را در حالی روشن می کند که دمپر هوای تازه و برگشت بسته باشد ، سپس دمپر هوای تازه و برگشت را باز می کند . با توجه به دمای هوای تازه ، هوای برگشت از اتاق و دمای هوای تغذیه و همچنین ست پوینت دمای اتاق ، کنترلرمیزان  باز یا بسته بودن شیرهای سرمایش و گرمایش را تنظیم می کند.

همچنین در صورت وجود رطوبت زن ، با توجه به سنسور رطوبت کانالی و اتاقی و ست پوینت تعریف شده در سیستم فرمان برای شیر دو راهه رطوبت زن فرستاده می شود.

این سیستم همچنین قادر است با تنظیم زمان روشن شدن و خاموش شدن هواساز در ساعت های غیر اداری و یا شب ، به مقدار قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی صرفه جویی نماید.

در تابستان سیستم سرمایش و در زمستان سیستم گرمایش کنترل شده و دمای مطلوب بدست خواهد آمد.

سیستم ها و تجهیزات هشدار دهنده و حفاظتی :

– سوییچ اختلاف فشار (DPS) : جهت اندازه گیری اختلاف فشار دو طرف فیلتر ها برای نمایش زمان تعویض و یا گرفتگی و هشدار پارگی تسمه فن هواساز .

– سنسور محافظت از یخ زدگی : که بعد از کویل گرم هواساز نصب شده و در هنگامی که دمای روی کویل گرم به صفر درجه سانتی گراد نزدیک شود (زمستان) ، کنترلر فن هواساز را خاموش نموده و به موتور دمپر فرمان می دهد تا دمپر هوای تازه را بسته و شیر سه راهه کویل گرم را کاملا باز می کند.

فهرست