ترموستات فن کویلی

  • ترموستات فن کویلی

  • ترموستات های متنوع کمپانی Danfoss برای کنترل فن کویل های اتاقی در سیستم های سرمایش و گرمایش مورد استفاده قرار میگیرند . با کنترل درجه حرارت مورد نظر کاربر ، ترموستات ها ضامن صرفه جویی بهینه انرژی و اطمینان در حفظ حرارت مطلوب ساختمان میشوند .

برخی از امکانات این ترموستات ها عبارتند از :

  • صفحه نمایش دمای اتاق و تنظیمات
  • نمایش ساعت 12 یا 24 ساعت و تنظیمات
  • فن سه سرعت به صورت دستی و خودکار
  • سه حالت : سرمایش ، گرمایش ، تهویه
  • کاربری 2 لوله و 4 لوله

 

ترموستات اتاقی دیجیتال 1 – GreenCon Thermostat
ترموستات اتاقی تحت شبکه 2 – REPI Thermostat
فهرست