لوگوی وهاج صنعت انرژی

تجهیزات کنترل تهویه مطبوع HVAC

تجهیزات کنترل تهویه مطبوع HVAC

فن آوری های مدرن کنترل تهویه مطبوع ، به مصرف کنندگان کوچک و بزرگ روش های متعددی برای بهبود بهره وری انرژی در ساختمان های خود را ارائه می دهد (چه برای ساختمانهای جدید و چه برای نوسازی و بازسازی ساختمانهای قدیمی) .
دانفوس هدف خود را بر این نهاده تا تک تک مصرف کنندگان مجموعه های بزرگ ساختمانی از مزایای کامل سیستم ها استفاده کنند . این به معنای بازگشت سریعتر سرمایه گذاری ، هزینه های کلی پایین تر ، ایمنی و راحتی بیشتر و کاهش اثرات زیست محیطی است .
گزینه های متعدد طراحی برای همه نوع پروژه در دسترس هستند که در آنها نیازهای کاربر ، الزامات اجرائی ، بودجه ، بازده سرمایه گذاری و … باید در نظر گرفته شوند .